|

linux 安装 node.js

在根目录下载安装包

wget https://nodejs.org/dist/v12.9.1/node-v12.9.1-linux-x64.tar.xz

安装到 “/usr” 目录下,文件重命名 node-js

tar -xvf node-v12.9.1-linux-x64.tar.xz 
mv node-v12.9.1-linux-x64 /usr/node-js

创建软连接,使其变为全局环境变量

ln -s /usr/node-js/bin/npm /usr/local/bin/
ln -s /usr/node-js/bin/node /usr/local/bin/

测试是否安装成功

node -v
npm -v

类似文章